Informatikai pályázati adatlap

ASIAN-BRIDGE_1.2.1-21, ASIAN-BRIDGE_2.2.1-21

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását megelőzően olvassák el a pályázat benyújtási útmutatót (fejlécben találhatók a leírások) a későbbi félreértések elkerülése végett. A kitöltéshez sok sikert kívánunk, amennyiben valamilyen formában elakadnak, keressék pályázatsegítő munkatársainkat elérhetőségeink egyikén!

Pályázó alapadatai

Pályázó cég bejegyzése

Legfontosabb gazdálkodási adatai (2018)

Legfontosabb gazdálkodási adatai (2019)

Milyen típusú fejlesztésre pályázik?

Pályázó székhelye

Pályázó postai címe
(ha nem azonos a székhellyel)

Pályázó hivatalos képviselőjének adata(1)
(cégszerű aláírásra jogosult)

Pályázó hivatalos képviselőjének adata(2)
(cégszerű aláírásra jogosult)

Kapcsolattartó adatai, amennyiben eltér a képviselő(k)től:

Kérjük töltsön fel érvényes aláírási címpéldányt!

A beruházás tervezett befejezésének időpontja (év, hó)

Kérjük töltse fel projekt tervét!) Minta 2.0 Ügyviteli szoftver tájékoztató

A beruházás céljának bemutatása, a megvalósítás szükségességének részletes indoklása, a megvalósítás érdekében tervezett fejlesztések és tevékenységek bemutatása-főbb beruházásrészek/ beruházásütemezés szerinti bontásban

Kérjük töltse fel weboldal tervét! Minta

A megvalósítandó weboldallal kapcsolatos elképzelés rövid bemutatása, a weboldal funkcionális terve (menüpontok, tartalmi oldalakkal kapcsolatos elképzelés felvázolása)

A beruházás forrásainak megnevezése
A Forrás megnevezése Becsült
összeg (€)
% Megjegyzés
1 Ügyviteli szoftver cégspecifikus fejlesztési igényei
2 Weboldal fejlesztés és a hozzá tartozó webtárhely biztosítása
3 Informatikai szaktanácsadás (1 óra = 100 €)
4 Domain név regisztráció (5 évre)
5 A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő ügyviteli folyamatokat segítő rendszerképzés (1 óra = 60€)
Becsült beruházási igény összesen EUR
Támogatás intenzitás Az alábbi megyékben található települések támogatási mértéke 70%: Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg
50%:Budapest, Csongrád-Csanád, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megye
B A beruházás támogatott forrása összesen
C A beruházás saját forrása összesen
B + C összesen EUR (100%)

Nyilatkozat

Alulírott aláírásra_jogosult(ak) , mint a pályázó szervezet cégszerű aláírásra jogosult személy(ek) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

 • a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
 • a pályázat benyújtásakor nincsen olyan elbírálás alatt álló pályázatunk, amely magában foglalja a beruházás egészét vagy egyes tevékenységeinek támogatását;
 • az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, végelszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincsen folyamatban;
 • az általam képviselt szervezet tekintetében az Áht.50.§ (link)-ában meghatározott követelményeknek megfelelek;
 • nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségem, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsítja;
 • a Támogató által előírt biztoséko(ka)t rendelkezésre bocsátom legkésőbb a Támogatási Szerződés megkötéséig.
 • Tudomásul veszem, hogy a biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia;
 • a pályázó szervezet megfelel az Ávr. 82. § (link) -szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;

 • Hozzájárulok
  • ahhoz, hogy a pályázat nyertessége esetén az általam képviselt pályázó szervezet megnevezése, a támogatás tárgya és összege, a támogatott projekt megvalósulási helye nyilvánosságra kerüljön;
  • a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban és a pályázati kiírásban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez
A nyilatkozattételt követően e-mailt küldünk Önnek pályázati adatlap 1. pontjában megadott e-mail cím(ek)re. Kérjük nyomtassa ki, cégszerűen írja alá, majd ezt követően aláírva töltse fel a pályázatbenyújtás érvényesítéséhez az aláírt dokumentumot. Nyilatkozattételt követően elbírálásig nem lesz lehetősége a beadott pályázaton módosítani, ugyanakkor amennyiben nem tölti fel az e-mailben kiküldött, hitelesített aláírt dokumentumot, a pályázata nem kerül elbírálásra! Amennyiben nem kapja meg az e-mail címére kiküldött tájékoztatót, kérjük ellenőrizze, hogy nem érkezett-e spam mappába a levél. Amennyiben nem találja, kérjük keresse pályázatban segítő kollégáinkat a láblécben megadott elérhetőségek egyikén! Pályázata állapotát bármikor ellenőrizheti a nyilatkozat fejlécében automatikusan generált kóddal.

Kérjük töltse fel nyilatkozattételét!

Mentés és benyújtás

gombra kattintson alul pályázata benyújtásához és véglegesítéséhez!

A pályázat elbírálása folyamatos, annak aktuális állapotát pályázati kódjával kérdezheti le a fejlécben található Állapotkérés lekérdező modul segítségével!

A benyújtott pályázatokhoz állapot státuszokat kezelünk:

 • Feldolgozás alatt (benyújtott, de még nem feldolgozott pályázat)
 • Elutasított (szabálytalanság, nem megfelelés vagy a keret kimerülése következtében)
 • Támogatható (még nem jelenti, hogy megkapja a támogatást, ez egy előminősítés!)
 • Támogatott (megkapta a támogatást, a támogatói szerződés aláírható)
 • Visszavont (a pályázó általi visszalépés a pályázattól)